Strafbeschikking

Strafbeschikking

Een sanctie buiten de rechtbank om

Het is in Nederland mogelijk een sanctie te krijgen voor bepaalde overtredingen die niet door de rechtbank wordt uitgesproken. In dit geval spreken we van een strafbeschikking

Deze wetswijziging werd in 2008 in het strafrecht ingevoerd.

Strafbeschikking in de praktijk

Voor overtredingen of misdrijven waarvan de straf op niet meer dan 6 jaar werd vastgelegd, kan deze maatregel gebruikt worden. Zij wordt dan uitgesproken door een openbaar aanklager of de politie en niet door een rechter.

Voor dergelijke feiten kan door middel van een strafbeschikking een geldboete, een onttrekking aan het verkeer, een taakstraf of een vergoeding aan het slachtoffer worden uitgesproken. Hiernaast kunnen ook nog voorwaarden zoals bijvoorbeeld een straat- of contactverbod worden opgelegd.

Strafbeschikking

Ga je niet akkoord met de je opgelegde beschikking, dan kan je verzet aantekenen. In dit geval kan de beschikking ingetrokken worden of kan deze toch voor de rechtbank gebracht worden. Hou er in het laatste geval wel rekening mee dat de beschikking kan bevestigd worden of dat je eventueel zelfs een zwaardere straf riskeert.

Word je met deze vorm van sanctie geconfronteerd en wil je weten wat je mogelijkheden zijn? Vraag raad aan je raadsman over welke stappen je best wel of net niet onderneemt. Hij of zij heeft voldoende ervaring en kennis om te adviseren wat je rechten en plichten zijn.